Filosoferen doe je zo: een programma voor de hele basisschool

Filosoferen doe je zo: een programma voor de hele basisschool
De toenemende belangstelling voor burgerschap en burgerschapsvorming in het onderwijs was de belangrijkste drijfveer om Filosoferen doe je zo te ontwikkelen. Die belangstelling is mede gevoed door de wetgeving: sinds 2006 hebben alle basisscholen (en scholen voor voortgezet onderwijs) de opdracht burgerschap bij de leerlingen te bevorderen.
In een democratische samenleving als de onze hebben burgers een goed denk- en oordeelsvermogen nodig, moeten ze tot dialoog in staat zijn en weten om te gaan met verschil van mening. Dat zie je allemaal terug in het filosoferen. Wil je leren er mee aan de slag te gaan?
Volg dan een of meer workshops van Marja van Rossum.

LIEVER AF EN TOE FILOSOFIELESSEN OF EEN FILOSOFIEPROJECT?

LIEVER AF EN TOE FILOSOFIELESSEN OF EEN FILOSOFIEPROJECT?
Filosoferen doe je zo: inkijkexemplaar band 1
Filosoferen doe je zo: inkijkexemplaar band 2

Ook als je liever af en toe filosofielessen inpast is Filosoferen doe je zo een goede keuze. De meeste lessen zijn prima los uit te voeren. En keuze is er genoeg omdat de zestig hoofdthema’s allemaal zijn opgebouwd uit deelthema’s. In het register staan alle onderwerpen op alfabet gerangschikt met de groepsindicatie. Zo vind je gemakkelijk een filosofieles die aansluit bij een project of thema. Je kunt het register gratis downloaden (PDF).
Wil je leren filosoferen?
Volg dan een of meer workshops van Marja van Rossum.

POSITIEVE GELUIDEN UIT HET ONDERWIJS

POSITIEVE GELUIDEN UIT HET ONDERWIJS
Gedurende de ontwikkeling van het programma werkten ruim veertig leraren – sommigen met veel, anderen met weinig ervaring in het filosoferen – met de proefversies. Ze waren er blij mee. Niet alleen met de thema-uitwerkingen – daar hadden ze soms ook wel commentaar op – maar vooral omdat ze een programma in handen hadden, waarmee ze op verantwoorde wijze konden filosoferen met kinderen: ‘Sinds we dit programma hebben, ben ik enthousiaster geworden.’ ‘Dit geeft voor mij zoveel richting.’ ‘Het werkt gewoon. Hierdoor ben ik meer gaan filosoferen’. ‘Het programma daagt uit, maar het zorgt er vooral voor dat de gesprekken niet aan de oppervlakte blijven, dat je de diepte in moet’.
Wil je leren filosoferen?
Volg dan een of meer workshops van Marja van Rossum.

OP ZOEK NAAR EEN DOORLOPENDE LEERLIJN FILOSOFEREN?

OP ZOEK NAAR EEN DOORLOPENDE LEERLIJN FILOSOFEREN?
Met Filosoferen doe je zo heb je een programma in handen waarmee je ongeveer twee jaar gemiddeld een keer per twee weken kunt filosoferen. Het programma is verschenen bij uitgeverij Damon, in twee hardcover banden (€ 29.90 per deel). Er is een indeling gemaakt in vier clusters. De thema’s in de eerste cluster ‘Een kind kan meer vragen’ voor groep 1 en 2 zijn gericht op het stellen van vragen en de verwondering over de wereld. In het programma voor groep 3 en 4, ‘Alle stemmen tellen’, staat het werken aan de ontwikkeling van dialoog centraal. ‘Daarom is geen reden’, is gericht op groep 5 en 6. Daarin maken kinderen kennis met verschillende denk- en redeneerstrategieën en oefenen zich daarin. Voor groep 7 en 8 zijn in ‘De hoofdzaak’ meerdere thema’s opgenomen die betrekking hebben op de democratie en het gedachtegoed van filosofen uit de canon van Nederland.
Wil je leren filosoferen
volg dan een of meer workshops van Marja van Rossum.

SCHOLINGSAANBOD OP MAAT

SCHOLINGSAANBOD OP MAAT
Geen kind, geen leraar en geen school is gelijk. Daarom bevat Filosoferen doe je zo een kleurrijk palet aan thema’s en werkvormen. Er is gebruik gemaakt van hedendaagse inzichten in het onderwijs over leervoorkeuren en leerstijlen. Er is aandacht voor de doeners, dromers, beslissers en denkers die Kolb onderscheidt, van de theorie over meervoudige intelligenties van Gardner en de inzichten over creatief denken van Edward De Bono.
Sommige themauitwerkingen zijn kort en krachtig, andere lenen zich voor het opzetten van een klein project. Ook zijn er tips om met eigen materiaal te kunnen filosoferen.
Je kunt het register met thema’s en onderwerpen in Filosoferen doe je zo als PDFgratis downloaden.

Groot Denkraam biedt de mogelijkheid voor scholing of implementatie van het programma Filosoferen doe je zo. En juist omdat geen school en geen schoolteam gelijk is, wordt dat altijd op maat geleverd. Voor een eerste inspiratiemiddag- of ochtend bedragen de kosten € 600,– ex. reiskosten.
Vanaf november 2017 is het mogelijk om deel te nemen aan De Tafel Van Zes: wisselende programma’s van één dagdeel, in Delft, om in een kleine groep te leren filosoferen.
Meer informatie en inschrijven
Marja van Rossum beantwoordt graag alle vragen.

FILOSOFISCHE THEMA’S

FILOSOFISCHE THEMA’S
Naast afwisseling in werkvormen is er natuurlijk rekening gehouden met diversiteit in de thema’s van de filosofie. In Filosoferen doe je zo zijn thema’s opgenomen die verbonden zijn met
  • kennisleer
  • de filosofie van de mens
  • ethiek
  • esthetiek
  • en taalfilosofie.

Je kunt het register met thema’s en onderwerpen in Filosoferen doe je zo als PDFgratis downloaden.
Wil je leren filosoferen
volg dan een of meer workshops van Marja van Rossum.

Groot Denkraam | Dirklangendwarsstraat 40 | 2611 JA Delft | 0646160919 | marja@grootdenkraam.nl

Groot Denkraam | 0646160919 | marja@grootdenkraam.nl