Groot Denkraam Logo Website 2017 001blauw
Groot Denkraam Logo Website 2017 001blauw

Filosoferen doe je zo: een programma voor de hele basisschool

Filosoferen doe je zo: een programma voor de hele basisschool
De toenemende belangstelling voor burgerschap en burgerschapsvorming in het basisonderwijs was de belangrijkste drijfveer om Filosoferen doe je zo te ontwikkelen. Die belangstelling is mede gevoed door de wetgeving: sinds 2006 hebben alle basisscholen (en scholen voor voortgezet onderwijs) de opdracht burgerschap bij de leerlingen te bevorderen.
In een democratische samenleving als de onze hebben burgers een goed denk- en oordeelsvermogen nodig, moeten ze tot dialoog in staat zijn en weten om te gaan met verschil van mening. En dat zie je allemaal terug in het filosoferen. Wil je leren om te filosoferen in de klas?
Volg dan een of meer workshops van Marja van Rossum.

LIEVER AF EN TOE FILOSOFIELESSEN OF EEN FILOSOFIEPROJECT?

LIEVER AF EN TOE FILOSOFIELESSEN OF EEN FILOSOFIEPROJECT?
Ook als je liever af en toe filosofielessen inpast of op zoek bent naar onderwerpen om te filosoferen is Filosoferen doe je zo een goede keuze. De meeste lessen zijn prima los uit te voeren.
Zo ziet het programma er uit waarmee je kunt filosoferen met groep 1 en 2, of met groep 3 en 4: Filosoferen doe je zo, leidraad voor het basisonderwijs. Inkijkexemplaar band 1
Een voorproefje van filosofielessen voor groep 5 en 6 of groep 7 en 8 vind je hier: Filosoferen doe je zo, leidraad voor het basisonderwijs. Inkijkexemplaar band 2

Keuze is er genoeg, omdat alle zestig hoofdthema’s in Filosoferen doe je zo deelthema’s hebben. In het register zijn alle onderwerpen op alfabet gerangschikt, met een groepsindicatie. Zo vind je gemakkelijk een filosofieles die aansluit bij een project of thema in de klas. Je kunt het register met onderwerpen om over te filosoferen hier gratis downloaden (PDF).
Wil je praktische handavatten bij het leren filosoferen in de klas?
Volg dan een of meer workshops van kinderfilosoof Marja van Rossum.

POSITIEVE GELUIDEN UIT HET ONDERWIJS

POSITIEVE GELUIDEN UIT HET ONDERWIJS
Gedurende de ontwikkeling van het programma werkten ruim veertig leraren – sommigen met veel, anderen met weinig ervaring in het filosoferen – met de proefversies. Ze waren er blij mee. Niet alleen met de thema-uitwerkingen – daar hadden ze soms ook wel commentaar op – maar vooral omdat ze een programma in handen hadden, waarmee ze op verantwoorde wijze konden filosoferen met kinderen: ‘Sinds we dit programma hebben, ben ik enthousiaster geworden.’
‘Dit geeft voor mij zoveel richting.’
‘Het werkt gewoon. Hierdoor ben ik meer gaan filosoferen met mijn groep.’
‘Het programma daagt uit, maar het zorgt er vooral voor dat de gesprekken in de klas niet aan de oppervlakte blijven, dat je de diepte in moet’.
Als je meer wilt doen met filosofielessen in het basisonderwijs
volg dan een of meer filosofieworkshops van Marja van Rossum.

OP ZOEK NAAR EEN DOORLOPENDE LEERLIJN FILOSOFEREN VOOR HET BASISONDERWIJS?

OP ZOEK NAAR EEN DOORLOPENDE LEERLIJN FILOSOFEREN VOOR HET BASISONDERWIJS?
Met Filosoferen doe je zo heb je een programma in handen waarmee je ongeveer twee jaar gemiddeld een keer per twee weken kunt filosoferen. Het programma is verschenen bij uitgeverij Damon, in twee hardcover banden (€ 29.90 per deel). Er is een indeling gemaakt in vier clusters waarmee je kunt filosoferen met groep 1 t/m 8.
De thema’s in de eerste cluster ‘Een kind kan meer vragen’ zijn geschikt om te filosoferen met groep 1 en 2. Zowel de onderwerpen als de werkvormen zijn gericht op het (leren) stellen van vragen en de aandacht voor verwondering over de wereld om ons heen. Bijzonder aan dit programma’s is dat het programma ruimte biedt om te werken met talig sterke en talig zwakkere groepen.
Voor het filosoferen met groep 3 en 4 is er het programmadeel ‘Alle stemmen tellen’. Daarin zijn de onderwerpen en lessen met name bedoeld om de groep als groep en als individu te leren met elkaar in dialoog te gaan.
‘Daarom is geen reden’ is gericht op het filosoferen met groep 5 en 6. De kinderen maken kennis met verschillende denk- en redeneerstrategieën en oefenen zich daarin.
Voor groep 7 en 8 tenslotte komen in ‘De hoofdzaak’ meerdere onderwerpen om over te filsoferen aan de orde die betrekking hebben op de democratie en het gedachtegoed van filosofen uit de canon van Nederland.
Wil je praktische handreikingen bij het leren filosoferen in de klas?
Volg dan een of meer workshops van Marja van Rossum.

SCHOLINGSAANBOD OP MAAT

SCHOLINGSAANBOD OP MAAT
Geen kind, geen leraar en geen school is gelijk. Daarom bevat Filosoferen doe je zo een kleurrijk palet aan thema’s en werkvormen. Er is gebruik gemaakt van hedendaagse inzichten in het onderwijs over leervoorkeuren en leerstijlen. Er is aandacht voor de doeners, dromers, beslissers en denkers die Kolb onderscheidt, van de theorie over meervoudige intelligenties van Gardner en de inzichten over creatief denken van Edward De Bono.
Sommige themauitwerkingen zijn kort en krachtig, andere lenen zich voor het opzetten van een klein project. Ook zijn er tips om met eigen materiaal te kunnen filosoferen.
Je kunt het register met thema’s en onderwerpen in Filosoferen doe je zo als PDFgratis downloaden.

Groot Denkraam biedt de mogelijkheid voor scholing of implementatie van het programma Filosoferen doe je zo. En juist omdat geen school en geen schoolteam gelijk is, wordt dat altijd op maat geleverd. Voor een eerste inspiratiemiddag- of ochtend bedragen de kosten € 600,– ex. reiskosten.
Vanaf november 2017 is het mogelijk om deel te nemen aan De Tafel Van Zes: wisselende workshops van één dagdeel, in Delft, om in een kleine groep te leren filosoferen.
Meer informatie en inschrijven
Marja van Rossum beantwoordt graag alle vragen.

ONDERWERPEN OM OVER TE FILOSOFEREN

ONDERWERPEN OM OVER TE FILOSOFEREN
Naast afwisseling in werkvormen is er in Filosoferen doe je zo uiteraard rekening gehouden met de diversiteit aan thema’s in de filosofie. In de filosofielessen zijn onderwerpen opgenomen die verbonden zijn met
  • kennisleer
  • de filosofie van de mens
  • ethiek
  • esthetiek
  • en taalfilosofie.

Je kunt het register met onderwerpen om over te filosoferen als PDF gratis downloaden.
En werk je in het basisonderwijs en wil je graag praktische handreikingen om te filosoferen met je groep?
Volg dan een of meer workshops van Marja van Rossum.
Ook maatwerk is mogelijk: van een (team)training om te leren filosoferen tot compleet implementatietraject.

Groot Denkraam | 0646160919 | marja@grootdenkraam.nl | privacyverklaring

Groot Denkraam | Dirklangendwarsstraat 40 | 2611 JA Delft | 0646160919 | marja@grootdenkraam.nl | privacyverklaring